Ciemosies Mēmelē

Rīt Aizkraukles dienas centra “Pīlādzis” un sieviešu vokālā ansambļa “Maļinovij zvon” dalībnieces dosies uz Mēmeles sociālās aprūpes centru. Aizkrauklieši sarūpējuši gan dāvaniņas, gan muzikālu priekšnesumu. Aizkraukliešiem ar Mēmeles sociālās aprūpes centra iemītniekiem izveidojusies laba sadarbība, regulāri rīkojot kopīgus pasākumus.

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju