Darbojas projektā “Globe”

Šajā mācību gadā Mazzalves pamatskola turpina piedalīties starptautiskajā dabas pētniecības projektā “Globe”. Oktobra beigās seši projekta dalībnieki kopā ar skolotāju Andu Freimani piedalījās Latvijas “Globe” dalībskolu salidojumā.


Mājasdarbā skolēni zīmēja plakātu par “Globe” aktivitātēm, kurā atspoguļoja, kādos pētījumos un aktivitātēs piedalījušies. Viņi sagatavoja arī radošo darbnīcu par atmosfēras pētījumiem. Citu dalībskolu jaunajiem pētniekiem viņi mācīja, kā noteikt debespuses, kā un kādus laikapstākļus var prognozēt pēc mākoņu veidiem. Savukārt novembra sākumā mazzalviešu pieredzi iepazina Rites pamatskolas un Neretas vidusskolas audzēkņi.

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju