Mājaslapā publicē iedzīvotāju personas kodus 5

Redakcijā vērsās kāds lasītājs no Neretas (vārds, uzvārds zināms) ar jautājumu: “Vai pašvaldības mājaslapā publicētajos domes sēžu protokolos drīkst norādīt iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu un personas kodu? Esmu pamanījis, ka Neretas novada pašvaldības mājaslapā publicētajos domes sēžu protokolos periodiski to dara. Vai tas nav rupjš likuma pārkāpums?”

Apskatot Neretas novada mājaslapā ievietotos domes sēžu protokolus, secināju, ka personas kodi līdzās iedzīvotāju vārdiem, uzvārdiem, bieži arī deklarētajai dzīvesvietai, atrodami periodiski. Vietām vārdi un uzvārdi aizstāti ar iniciāļiem,  vietām nē, dažos sēžu protokolos joprojām lasāmi iedzīvotāju personas kodi, piemē­ram, pagājušā gada 23. augusta sēdes protokolā tie ir vairāki.

Sazinājos ar vairākiem novada iedzīvotājiem, kuru personas kodi bija publicēti pēdējos domes sēžu lēmumu protokolos. Dominēja viena atbilde: mums par to nebija ne jausmas. Vairāku iedzīvotāju vārdi, uzvārdi, deklarētās dzīvesvietas adreses un personas kodi bija publicēti šīgada septembra domes sēdes protokolā. Interesanti, ka laikā, kamēr gaidīju atbildi uz lasītāja jautājumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, septembra sēdes protokols no Neretas novada pašvaldības mājaslapas uz brīdi “pazuda”, bet, tam uzrodoties, visi vārdi jau bija aizstāti ar iniciāļiem, bet personas kodi ar  — x. Tomēr aptuveni divus mēnešus tie tur bija lasāmi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Barševska skaidro: “Pašvaldības mājaslapā publicē domes sēdēs pieņemtos lēmumus, bet tie nedrīkst saturēt tādus datus kā personas kods. Tas ir pretrunā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Ja tiek pārkāptas personas datu apstrādes prasības, proti, domes sēdēs pieņemtajos lēmumos  iedzīvotāju vārdi, uzvārdi ar visiem personas kodiem tiek publicēti pašvaldības mājaslapā, ir jāvēršas Datu valsts inspekcijā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 408 “Valsts datu inspekcijas nolikums” 3. punktu inspekcijas pienākumus un tiesības nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums. Šī likuma 29. panta trešās daļas 1. punkts nosaka, ka Datu valsts inspekcijas pienākums ir nodrošināt valstī personas datu apstrādes atbilstību šī likuma prasībām.”

Spriežot pēc iepriekšējās pieredzes, Neretas novada pašvaldība neatzīs savu nolaidību tik ilgi, kamēr iedzīvotāji būs tikpat vienaldzīgi pret pašvaldībā notiekošo un kūtri kā līdz šim. Ja pašam nerūp, ka viņa personas datus var izlasīt ikviens, kāpēc par to uztraukties citiem?

Komentāri 5

V.Makaroņijs

Idiots! Kam tad ir vajadzīgi tavi kodi? Nu gan atradies slepenais izlūkdienesta darbinieks, ka lai Dievs nedod, ja kāds uzzinās, kurā gadā esi dzimis! Vai tad tu nedzīvo zem sava uzvārda, vārda un koda, bet gan zem specdienesta dotā vārda, ko? Ja ir tāds likums, tad tā ir kārtējā stulbība?

pirms 5 gadiem, 2013.12.08 09:46

Idiots

man gan rūp mana personas koda konfidencialitāte, lai gan neesmu ne slepenais, ne karaliskais. Visādu krāpnieku pilns un nav ne mazākās vēlēšanās iekļūt kādās nepatikšanās neapzinīgu cilvēku, kuri neievēro likumu , vainas dēļ. Makorņija k-gs laikam ir ar ārkātīgi vāju nervu sistēmu, noteikti psihiski nestabils pilsonis - vai arī vainīgais/atbildīgai pie šīs pašvaldības darbinieku nolaidības. Kamdēļ tik saasināta reakcija un lamas?

pirms 5 gadiem, 2013.12.09 21:15

Vovka

Man gan šķiet, ka Makorņija k-gam, ja Idiots ar to domājis V.Makaroņiju, ar nervu sistēmu un citām sistēmām viss ir kārtībā, jo viņš tik tiešām sevi neiedomājas par kaut kādu karalisku vai inkognito personu kā tas ir ar lasītāju, kurš griezies redakcijā, un arī ar Idiotu, kuram nu tā rūp savas personas konfidencialitāte, ka pretējā gadījumā viņš laikam mirtu ar sirdstrieku. Jau tajā laikā, kad kaut kādas ziņas par cilvēkiem ierakstīja rūtiņu burtnīcā, tie, kuriem vajadzēja uzzināt, tāpat uzzināja to, ko vajadzēja. Šodienas kompjuterizācijas apstākļos par jebkuru visas ziņas var uzlikt uz pilsētas galvenā sludinājumu dēļa vai uz jebkuras sētas. Šodien var visu uzzināt bez sludināšanas. Tā kā nav nozīmes, kur un kad ziņas publicē.

pirms 5 gadiem, 2013.12.10 16:39

smaids

mans kods gan ir tik aizsargāts, ka pati nezinu, bet jūs visi esat muļķi, jo es esmu kokneses smaids un visu zinu

pirms 5 gadiem, 2013.12.13 12:59

nesapratu

Vai 14.gada 7.decembrī jāiet uz centru ar ziediem un torti gada jubilejā?

pirms 4 gadiem, 2014.11.25 22:53

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju