Neretas novadā nauda ceļiem sadalīta

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis apmeklēja novada pagastu centrus, tikās ar pārvalžu vadītājiem un uzņēmējiem, lai vienotos par visoptimālāko Eiropas un pašvaldības finansējuma — 923 tūkstošu eiro — izlietojumu novada lauku ceļu  pārbūvei. Divās no četrām sēdēm piedalījās arī “Staburags”.

No Eiropas fondiem piešķirti un Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrēti līdzekļi Lauku attīstības programmā 2014. — 2020. gadam paredzēti pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanai lauku apvidos, tajā skaitā pašvaldības lauku ceļu rekonstrukcijai.

Uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšana ir galvenais motīvs, diskutējot un lemjot par naudas sadalījumu novada ceļu rekonstrukcijai. Neretas novada domes deputātu apstiprinātie kritēriji naudas sadalē ir šādi: pašvaldības pārziņā esošo ceļu kopgarums, to zemnieku saimniecību (uzņēmēju) skaits,  kas izmanto konkrēto posmu, nozīmība skolēnu transporta maršrutam, kā arī viensētu iedzīvotāju intereses. Obligātais kritērijs — uzņēmēja piedalīšanās programmā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības, mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Ja šādi uzņēmēji novadā ir, tad ceļš uz viņa saimniecību ir prioritāro sarakstā.

Naudas sadalē ņēma vērā saimniecības kopējo dzīvnieku skaitu (15%), kopējās lauksaimniecības zemes platības (15%), grants ceļu kopgarumu (40%) un iedzīvotāju skaitu (30%).

Līdz ar to Eiropas finansējums un pašvaldības atbalsts pagastiem sadalīts šādi: Neretas pagastam — 300 tūkstoši eiro (tajā skaitā 90% LAD līdzekļu un 10% pašvaldības  līdzfinansējums),  Pilskalnei — 211,5 tūkstoši eiro, Mazzalvei — 263 tūkstoši eiro un Zalvei — 148,6 tūkstoši eiro. Vidējā summa viena kilometra rekonstrukcijai — 20 tūkstošu eiro. Attiecīgi Mazzalves pagastā sakārtot var 7,4 kilometrus, Neretas —  13,3, Zalves — 6,8, Pilskalnes pagastā — 6,6 kilometrus grants ceļa.

Piešķirto naudu drīkst izmantot tikai būvniecībai un pārbūvei, nevis labošanai, piemēram, bedru lāpīšanai. Tas nozīmē, ka daļa finansējuma paredzēta birokrātijai — projekta izstrādei, tā saskaņošanai un uzraudzībai.

Visu rakstu lasiet laikraksta "Staburags" 24. novembra numurā.

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju