Sadala naudu

Neretas novada domes izglītības un kultūras jautājumu komiteja mācību līdzekļu iegādei papildu piešķirto finansējumu — Ls 699 — sadalījusi atbilstoši izglītojamo skai­tam katrā mācību iestādē. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai, kurā ir 216 skolēnu, piešķirti Ls 470, Mazzalves pamatskolai (71) — Ls 155, Sproģu pamatskolai (34) — Ls 74.

Arī 400 latu, kas piešķirti izglītības programmās bērniem no 5 gadu vecuma, sadalīti atbilstoši audzēkņu skaitam: Neretas pagasta bērnudārzam “Ziediņš”, kuru apmeklē 32 bērni šajā vecumā — Ls 233, Mazzalves pamatskolai (17) — Ls 124, Sproģu pamatskolai (6) — Ls 44.

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju