Saņem zelta, sudraba un bronzas liecības

Mazzalves pamatskolas kamīnzālē notika tradicionālā sekmīgo audzēkņu pieņemšana pie skolas direktora Aivara Miezīša.

Šogad tie bija 28 mācībās un sporta aktivitātēs augstus rezultātus uzrādījušie skolēni. Vairāki no viņiem saņēma zelta, sudraba un bronzas liecības. Attiecīgi šo skolēnu sekmju vidējais vērtējums ir 9, 8 un 7 balles. Atzinību jeb “Cerību liecības” saņem arī tie bērni, kuru sekmes šajā mācību pusgadā salīdzinājumā ar iepriekšējo ir uzlabojušās par 25%.  Kopā ar skolēniem uz svinīgo pieņemšanu bija aicināti arī vecāki.

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju