Skatē gūst teicamu rezultātu

Jēkabpils tautas namā notika vokālo ansambļu skate, kurā 18 kolektīvu konkurencē teicamus rezultātus guva Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kadence”, ar 41,3 pun­ktiem iegūstot I pakāpes diplomu. Ansambļa vadītāja ir Ginta Meņģele, koncertmeistare — Gunta Davidovska.


Ansambļi muzicēja trijās grupās: senioru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais ansamblis un jauktais vokālais ansamblis. Konkursantus vērtēja komponiste, senioru kora “Atvasara” diriģente Skaidrīte Pugača, komponists Aigars Godiņš un mūziķis Oskars El­k­snis.

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju