Tiekas ar vienaudzi, kurš raksta dzeju

Mazzalves pamatskolā ar skolēniem tikās Daudzeses pamatskolas 9. klases audzēknis Mārtiņš Dubovskis, kuram pagājušajā gadā ir izdota pirmā dzejas grāmatiņa “Švīka uz spoguļa virsmas”. Savu dzeju lasīja Mazzalves pamatskolas 9. klases skolniece Gabriella Bagamedova un 7. klases audzēknis Valters Vītols. “Šajā vecumā skolēni parasti kautrējas paust savas emocijas, jūtas, un tikšanās ar vienaudzi, kurš raksta dzeju un kuram ir jau pirmā grāmatiņa, iedrošina arī citus,” saka skolotāja Silvija Ivanova.

Neretas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju