Neviens tavā dzīvoklī Aizkrauklē nav deklarēts? Maksā vairāk!

Ja katra gada pirmajā dienā, sākot ar  2020. gada 1. janvāri, plkst. 0.00 dzīvoklī vai mājā Aizkraukles novadā nebūs deklarēta neviena persona, nāksies maksāt lielāku nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) — 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

Tādu kārtību nosaka Aizkraukles novada domes vakar apstiprinātie saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli Aizkraukles novadā”.
Līdz šim nodoklis bijis 0,2% no kadastrālās vērtības, un šāda likme tiks saglabāta, ja dzīvoklī vai mājā būs deklarēta vismaz viena persona. Pašvaldības vecākā  nekustamā īpašuma nodokļa administratore Olga Leitlande domes sēdē pamatoja, ka Aizkrauklē dzīvokļus aktīvi pērk citu pašvaldību iedzīvotāji, un dažs iegādājies pat 10 dzīvokļus, taču daļā īpašumu neviens nav deklarēts, lai gan tie ir apdzīvoti, līdz ar to cilvēki nemaksā par atkritumu izvešanu. Ir gadījumi, kad vasarnīcā piedeklarējas visa ģimene, lai nebūtu jāmaksā par atkritumu izvešanu, tomēr ikdienā uzturas dzīvoklī. Pēc pašvaldības datiem, pilsētā neviens nav deklarēts katrā sestajā, septītajā dzīvoklī.
Noteikumi paredz bargāku vēršanos arī pret graustu īpašniekiem — ja saskaņā ar būvvaldes lēmumu ēka tiks atzīta par vidi degradējošu un cilvēku dzīvību/veselību apdraudošu, nodokli aprēķinās 3% apmērā no ēkas vai zemes kadastrālās vērtības — atkarībā no tā, kam vērtība ir lielāka.
NĪN nebūs jāmaksā par dārza mājām un vasarnīcām, jo nevar piespiest cilvēkus dzīvot tam nepiemērotos apstākļos. Nodokli neaprēķinās arī par dzīvojamo māju palīg­ēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, un to daļām, kuras cilvēki neizmanto saimnieciskajā darbībā, izņemot garāžas, par kurām nodokli aprēķinās. Nodokli  līdz taksācijas gada beigām nepiemēros, ja, piemēram, īpašums tiks iegādāts gada laikā.
NĪN parādu varēs piedzīt ne ilgāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Tik ilgs termiņš noteikts, jo reizēm nodokļa apmērs par gadu ir ļoti mazs. Nodokļa parādu piedzīs īsākā termiņā, ja tas būs liels.
Saistošos noteikumus vēl izvērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Paredzēts, ka tie stāsies spēkā  2020. gada 1. janvārī.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju