Noslēgts līgums par Rīgas ielas pārbūvi Pļaviņās

Noslēgušies iepirkumi par Rīgas ielas pārbūves darbiem un būvuzraudzību Pļaviņu pilsētā. Izraudzīti uzvarētāji, ar kuriem Pļaviņu novada dome jau parakstījusi līgumu. Rīgas ielas posma pārbūvi veiks SIA “Ošukalns”, būvuzraudzība uzticēta SIA “Ceļu inženieri”.


Rīgas ielas posma no Raiņa ielas nr. 5 līdz līdz apdzīvotas vietas zīmei “Pļaviņas” pārbūve notiks projekta “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projektā paredzēts pārbūvēt Rīgas ielu 1,954 km garuma un ēku Rīgas ielā 19, ko turpmāk izmantos uzņēmējdarbības vajadzībām.


Paredzams, ka darbi tiks uzsākti šī gada jūnijā un turpināsies arī 2019. gadā. Projekta kopējās plānotās izmaksas - 2 336 551.96 EUR; plānotais ERAF atbalsts -1 500 000.00 EUR.


Projekts “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” tiks realizēts ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.


Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju