Par katru skolēnu divi eiro

Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes uzturēšanas izmaksas šogad plānotas 48 609 eiro apmērā — 2,05 eiro mēnesī katram skolēnam. Izglītības pārvaldes pakalpojumus izmanto četri novadi — Aizkraukles novads gadā maksās 24 625 eiro (par 1001 skolēnu), Skrīveru novads — 9815 (399 skolēni), Jaunjelgavas novads — 9938 eiro (404 skolēni), par 172 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņiem jāmaksā 4231 eiro.

Izglītības pārvaldes vadītājas un galvenās speciālistes algai, kā arī deju, koru, interešu izglītības virsvadības nodrošināšanai vajadzīgi 33 168 eiro, savukārt dažādām aktivitātēm — 15 441 eiro. To skaitā ir mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu autoru pusdienu izmaksas, dažādu skašu, dziesmu un deju svētku un citu interešu izglītības pasākumu organizēšana, metodisko apvienību darba semināru rīkošana, samaksa zinātniski pētniecisko darbu vērtētājiem, kā arī vieslektoriem pedagogu augusta konferencē, pedagoģiski medicīniskās komisijas darba alga, izdevumi par atzinības rakstiem, sakariem un komunālajiem pakalpojumiem.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju