Pļaviņās atļauj pārstrādāt plastmasu

Pļaviņu novada domē atkārtoti skatīja SIA “PPRP” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu šim uzņēmumam, kurš vēlas Pļaviņās, karjera rajonā, veikt neattīrītas plastmasas atkritumu pārstrādi ar pirolīzes iekārtu. Iepriekš šī iecere noraidīta, bet šoreiz pašvaldības deputāti nolēma tomēr atļaut veikt šīs darbības. 

“Staburags” jau rakstīja par SIA “PPRP” ieceri ar pirolīzes metodi pārstrādāt neattīrīto plastmasu, ka ļautu samazināt atkritumu apjomu un ražotu arī blakus produktus. Jau iepriekš “zaļo gaismu” šai iecerei deva Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvalde, kuras ieskatā paredzētās darbības nevarētu negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi. Ņemot vērā pirolīzes iekārtas nelielos pārstrādes apjomus, gaisu piesārņojošie vielu daudzumi varētu būt nelieli. Ja tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi un radītos atkritumus uzglabā telpās atbilstošos konteineros, tad vides kvalitāti tas neietekmē. Pārvaldes pārstāvji savā ziņojumā pašvaldībai pauž viedokli, ka uzņēmuma iecerētā darbība ir atbalstāma, ņemot vērā nepieciešamību samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu valstī un pēc iespējas vairāk atkritumu pārstrādājot otrreizējas izejvielās. 

Domes sēdē, kurā izskatīja šo jautājumu, piedalījās arī SIA “PPRP” valdes loceklis Normunds Puško. Viņš skaidroja, ka uzņēmuma nolūks nav veikt darbības, kas neatbilst likumam, un jau pirms pirolīzes iekārtu iegādes izpētīta normatīvo aktu bāze, kas ļauj veikt šāda veida atkritumu pārstrādi attiecīgajā teritorijā. 

Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss informēja, ka, vēlreiz izvērtējot riskus un ieguvumus, Pļaviņu novada domes deputāti lēma atļaut SIA “PPRP” pārstrādāt plastmasu uzņēmuma ražotnē Bebrulejas iela 3b ar noteikumu, ka tur būs ne vairāk kā divas pirolīzes iekārtas. Tāpat ar uzņēmumu slēgs līgumu par sadarbību vides sakārtošanā un uzlabošanā. Pašvaldības vadītājs atzina, ka šis bija arī jautājums par atbalstu uzņēmējdarbībai novadā, ko veicināt ir pašvaldības interesēs, protams, sekojot līdzi, lai būtu ievērotas visas ražošanas normas. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju