Pļaviņās ņems kredītu

Arī šogad SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” vērsās Pļaviņu novada domē ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmumam no Valsts kases kurināmā iegādei, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkures sezonu un laicīgi norēķinātos ar piegādātājiem par saņemto šķeldu un malku. Aizņēmuma summa ir 100 000 eiro ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz vienu gadu. Galvotā aizņēmuma atmaksu Pļaviņu novada dome garantē ar pašvaldības budžetu. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju