Pļaviņās palielina izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu

Pļaviņu novada domē izskatīja jautājumu par algas palielināšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem.

Tas darīts, ņemot vērā vadītāju personisko ieguldījumu, dalību novada sabiedriskajā dzīvē, izglītības iestādes organizatorisko struktūru, paveiktos darbus iepriekšējā mācību gadā. Turklāt arī no šī gada 1. septembra pedagogu minimālā alga palielināta no 680 līdz 710 eiro. Izglītības iestāžu vadītājiem, kuru izglītības iestādēs ir no 100 līdz 500 izglītojamo, zemākā mēneša darba alga par likmi tiek palielināta par 50 eiro. Saistībā ar to Pļaviņu novada ģimnāzijas ar filiāli Odzienā direktoram amata alga būs 1325 eiro, pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” ar filiālēm “Bērziņš” un “Zīļuks” vadītājai —  973 eiro, mākslas skolas direktorei — 1000 eiro, bet mūzikas skolas vadītājai — 1087 eiro.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju