Pļaviņu biatlona sporta bāzē novietos jaunas ēkas

Pļaviņu novada dome izsludināja iepirkumu divu rūpnieciski izgatavotu nedzīvojamo ēku piegādei un uzstādīšanai biatlona sporta bāzē “Jankas”.


Tās pārvaldnieks Jānis Eiduks pastāstīja, ka viena ēka paredzēta sportistiem, kuri tur trenējas, lai ir, kur pārģērbties, uzturēties siltumā un novietot inventāru. Otra būs domāta apmeklētājiem, kuri “Jankās” izmanto slēpošanas un rollerēšanas trases savos brīvajos brīžos. Esošais dzīvojamais vagoniņš sporta bāzē esot par mazu, un tam arī būtu vajadzīgi uzlabojumi. Līdzīga ēka, kā paredzēta “Jankās”, jau novietota “Jaujās”.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju