“Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” aizņemsies 100 000 eiro

Arī šogad Pļaviņu novada dome nolēma lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei galvojuma sniegšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, jo uzņēmums no Valsts kases paredz aizņemties 100 000 eiro.


Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkures sezonu, laicīgi un nepārtraukti norēķinātos ar piegādātājiem par saņemto šķeldu un malku.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju