Pļaviņu novadā rīko diskusijas ar iedzīvotājiem par novada attīstības programmu

Pļaviņu novada pašvaldība sākusi darbu pie Pļaviņu novada attīstības programmas izstrādes turpmākajiem septiņiem gadiem un rīko diskusijas iedzīvotājiem. Iedzīvotāji attīstības programmas izstrādē var iesaistīties, piedaloties sarunās un diskusijās un aizpildot aptaujas anketu.

16.maijā plkst.16 notiks diskusija par uzņēmējdarbību novadā - pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai, atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, jauniešu nodarbinātību, mārketingu, sadarbību, tūrisma attīstību, uzņēmējdarbībai atbilstošu infrastruktūru. Savukārt 23.maijā no plkst.18 iedzīvotāji aicināti iesaistīties diskusijā par sociālajiem pakalpojumiem, kultūru, izglītību, veselību un sportu. Noslēdzošā tikšanās paredzēta 30.maijā plkst.18, un tajā paredzēts runāt ar pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, infrastruktūru. Visas diskusijas notiks Pļaviņu novada kultūras centra mazajā zālē.

Tāpat līdz 11.jūnijam iedzīvotāji var izteikt savu viedokli, aizpildot anketas elektroniski vai papīra formātā visās novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs un Klientu apkalpošanas centrā Pļaviņās.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju