Pļaviņās rīko Uzņēmēju launagu

Pļaviņu novada uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Elita Kaņepēja aicina novada uzņēmējus uz Uzņēmēju launagu, kas notiks 24. oktobrī pulksten 15 jauniešu iniciatīvu centrā “Ideja”.

Neformālā gaisotnē uzņēmēji varēs tikties un apmainīties domām un idejām, taču tiek piedāvāts arī kas nopietnāks. Nodarbinātības valsts aģen­tūras Aizkraukles filiāles speciālistes stāstīs par aktualitātēm nodarbinātības jomā. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā Ināra Upeniece informēs par projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pārrunās arī Pļaviņu Uzņēmēju biedrības un novada domes aktualitātes.

Pļaviņu novadā

Uz staburags.lv pilno versiju