“RADI” maksās mazāk

Saistībā ar to, ka biedrībai “RADI Jaunjelgavā” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, biedrības vadība lūdza domei samazināt nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokļa apmēru.


Biedrība no domes nomā nedzīvojamās telpas Jelgavas ielā 32 un zemes gabalu, kur ik mēnesi notiek RADU tirgus. Dome nolēma noteikto maksu samazināt par 50 procentiem, līdz ar to par telpu īri biedrībai būs jāmaksā 0,09 eiro par kvadrātmetru (bez PVN), savukārt par zemi nomas maksa būs 0,75 procentu apmērā no nomātās zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.


Iesniegumu par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu dome noraidīja, pamatojoties uz to, ka atvieglojuma piešķiršana nav paredzēta normatīvajos aktos.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju