Sadarbosies bibliotēkas

Arī šogad Jaunjelgavas novada dome nolēma slēgt līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par Aizkraukles reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu. Funkciju nodrošināšanai Jaunjelgavas novada dome gadā atvēlēs 1200 eiro.

Līgums būs saistošs visām septiņām Jaunjelgavas novada bibliotēkām.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju