Spīdalas taka atgūst sākotnējo spozmi

Ar biedrības “Daugavas savienība” mērķprogrammas un Skrīveru novada pašvaldības atbalstu ik gadu tiek rasts finansējums, lai uzturētu kārtībā un atjaunotu pastaigu takas Skrīveru novadā. Šobrīd tiek sakārtota aptuveni 400 metru garā Spīdalas jeb Ašķeres taka. 

Spīdalas taka izveidota vietā, kur satek Ašķeres un Spīdalas upītes, kopā veidojot graviņu, tā ietek Daugavā. Šajā vietā daudz kas saistās ar vēsturisko un literāro aspektu. “Taka ir ļoti gleznaina. Ašķeres upītes krasti ir stāvi. Šī vieta ir ļoti nozīmīga, tajā sastopams lielais susuris. Reiz, sadarbojoties ar ornitologiem, noskaidrojām, kādiem jābūt susuru būrīšiem, un Lielajā talkā tos uztaisījām un izvietojām. Spīdalas takā ar biedrības, pašvaldības un vietējo iedzīvotāju atbalstu atjaunotas visas laipas, tiltiņi, kāpņu margas, posmi. Ieguldīta liela naudas summa, lai vietējie iedzīvotāji, ekskursanti un tūristi droši varētu izbaudīt šīs puses dabas skaistumu, uzkāpt pilskalnā un apskatīt senbaznīcas vietu. Biedrībai “Daugavas savienība” projektus rakstām sesto gadu, gadā vidēji saņemam 700 eiro atbalstu, ar ko ir par maz visu nepieciešamo darbu veikšanai. Divi Spīdalas takas tilti ir pat līdz 12 metru gari. Šobrīd taka ir atjaunota, izejama un droša. Ir paveikts viss, lai pavasarī, kad ir spēcīgas ūdens straumes, cilvēki varētu iziet taku, nesaslapinot kājas. Krāčainā Ašķeres upe pavasarī ir ļoti skaista, tā burbuļo kā kalnu kaskāde. Nākamgad būtu nepieciešams izveidot papildu zīmes un norādes. Ar pašvaldības atbalstu atjaunojām skolotāja Leonīda Antona savulaik uzstādītās zīmes, kas gadu gaitā nokalpojušas,” stāsta Daina Vancāne-Viļuma, Skrīveru tūrisma informācijas punkta vadītāja. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju