Sunākstē būs jaunas attīrīšanas iekārtas

Sunākstes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Vītola informēja Jaunjelgavas novada domes deputātus, ka Sunākstē kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nomaiņai vajadzīgs vairāk naudas, nekā plānots. Ar šī gada novada domes janvāra lēmumu attīrīšanas iekārtu nomaiņa tika iekļauta Jaunjelgavas novada domes vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietojuma programmā 2019.— 2021. gadam un šim mērķim bija plānoti 20 000 eiro. I. Vītola gan lūdza piešķirt 24 200 eiro, jo izmaksas ir lielākas, nekā sākumā bija plānots. Jaunjelgavas novada domes deputāti lūgumu atbalstīja un naudu piešķīra.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju