Sunākstē sakopj kritušo karavīru kapus

Sunākste. Sunākstes kapos Vācu Bundesvēra karavīru grupa no Vācijas sakopusi Pirmajā pasaules karā kritušo piemiņas vietas. Sunākstē ir divas Pirmajā pasaules karā kritušo piemiņas vietas. Pērn tika sakopta un atjaunota otra atdusas vieta. Vācu Bundesvēra vīri iepriekšējos gados labiekārtojuši karavīru kapus Staburaga pagasta Mākuļu un Stalānu kapos. Darbi veikti sadarbībā ar Vācijas Tautas apvienību, kura rūpējas par vairāk nekā 800 brāļu kapiem 46 valstīs. Apvienība šogad atzīmē pastāvēšanas 100. gadskārtu. Vācijas Tautas apvienības pārstāvis Latvijā atvaļinātais pulkvedis Jānis Raciņš izpēta karavīru piemiņas vietas un koordinē to sakārtošanu. 1940. gadā vācieši labiekārtoja Sunākstes karavīru piemiņas vietas. Nomaļā atdusas vieta šo gadu laikā bija pamatīgi aizaugusi, nolauzti krusti. Vācu karavīri teritoriju attīrīja un uzlika jaunus krustus.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju