Turpinās sadarbību ar Kokneses būvvaldi

Lai savā administratīvajā teritorijā nodrošinātu būvniecības procesa tiesiskumu, Pļaviņu novada dome par šo funkciju veikšanu arī šajā gadā slēgs deleģēšanas līgumu ar Kokneses novada domi, kuras pārziņā darbojas būvvalde.


Tās uzturēšanas izmaksām Pļaviņu novada domes šī gada budžetā paredzēti 12 975 eiro.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju