Valsts nodos bez atlīdzības Neretas novada pašvaldības īpašumā zemi un trīs būves

 Valsts nodos bez atlīdzības Neretas novada pašvaldības īpašumā zemi un trīs būves, paredz šodien valdībā pieņemtais lēmums.

Šobrīd nekustamais īpašums Neretā, Pētera Lodziņa ielā 12, ir ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā. Tas sastāv no zemes vienības nepilna hektāra platībā un trīs būvēm.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu funkciju nodrošināšanai. Nekustamais īpašums nav iznomāts.

Nekustamais īpašums ir nepieciešams Neretas novada pašvaldībai, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju