Valles kolektīvi aicina jaunus dalībniekus

Valles saieta nama pašdarbības kolektīvi labprāt vēlētos papildināt savas rindas ar jauniem dalībniekiem.


Jauni dalībnieki tiek mīļi gaidīti senioru deju kolektīvā “Senvalle”, vidējās paaudzes deju kolektīvā “Valle”, sieviešu vokālajā ansamblī “Atziņa”, Valles amatierteātrī (īpaši vīrieškārtas aktieri). Dejot gribētāji var zvanīt pa tālruni 26184587, dziedātājas un aktieri — pa tālruni 29161432.

Vecumnieku novadā

Uz staburags.lv pilno versiju