Zaudējot vidusskolas posma klases, Valles vidusskolu pārveidos par pamatskolu

Šogad par pamatskolu tiks reorganizēta Valles vidusskola, kurā jau šajā mācību gadā nav vidusskolas posma klašu, lēmusi Vecumnieku novada dome.

Valles vidusskolā nepietiekamā skolēnu skaita dēļ kopš 2016./2017.mācību gada nav 10.klases. Turklāt pašlaik vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu neapgūst neviens skolēns. Līdz ar to vidusskolas izglītības pakāpe un nosaukums neatbilst vidusskolai, tādēļ nepieciešams veikt šīs skolas reorganizāciju par Valles pamatskolu.

Dome lēmumu par skolas reorganizāciju lēmusi vienbalsīgi. Pašvaldībā uzsver, ka izmaiņas neietekmēs skolēnus, pedagogus un darbiniekus.
Domes Finanšu komitejā skatīts jautājums arī par Valles vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" apvienošanu. Deputātu viedoklis dalījies, kā argumentus minot nepietiekamos finansiālos ieguvumus un skaidrojuma trūkumu par to, kā uzlabosies izglītības kvalitāte, apvienojot izglītības iestādes. Tāpēc jautājums pašlaik atlikts.
Jau vēstīts, ka vairākus gadus Valles vidusskolā netiek atvērta 10.klase. Tāpat šajā mācību gadā 10.klases klases nav Misas vidusskolā.

Vecumnieku novadā

Uz staburags.lv pilno versiju