Vēstures stunda Bebros

Kokneses novada Bebru pamatskolā vakar notika piemiņas pasākums, atceroties 1949. gada 25. marta deportācijas. Atšķirībā no piemiņas pasākumiem citos gados šajā īsu vēs­tures lekciju Bebru un Iršu pagasta Pērses sākumskolas vecāko klašu skolēniem vadīja Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un “Exupery international school” (Starptautiskās Ekziperī vidusskolas) vēstures skolotājs Edgars Bērziņš. Atceres pasākumā īpaša nozīme bija arī piemiņas akmenim Bebros. Vakar apritēja 15 gadi kopš tā atklāšanas.

Skolotājs Edgars Bērziņš ir Bebru pamatskolas 2004. gada absolvents, tāpēc klātesošos šīs skolas jauniešus viņš sauc par skolasbiedriem. Spraigā pusstundā ar attēliem, video, stāstījumu un reālu “izsūtījumu” no klases gados jaunais skolotājs centās sanākušajiem parādīt, likt sajust, kas īsti bija izsūtīšana.

“Deportācijas. No plānošanas līdz reabilitācijai” — tāda bija Edgara Bērziņa lekcijas tēma. Iespējams, vairākiem skolēniem tā lika citādi paskatīties uz šo it kā katram tik zināmo vēstures faktu vai arī atkārtot piemirsto. “Ceļojums uz Sibīriju” — tā izsūtīšanu nosauca padomju vara, un tā šo faktu uztvēra arī tā laika bērni. Lai klātesošie labāk izprastu, ko nozīmē izsūtīšana, Edgars Bērziņš vienam, tiesa, brīvprātīgajam, Kristeram lika iziet no klases. Apmēram tā notika arī pirms 68 gadiem 11 mēnešiem un 25 dienām, kad vīri formastērpos ieradās un bez garām runām pavēlēja doties viņiem līdzi. Tieši tik daudz laika pagājis kopš tās dienas notikumiem. Toreiz padomju vara šīm zvērībām pret baltiešu tautām deva poētisku nosaukumu — operācija “Krasta banga” (krieviski “Priboi”).

Pēc vēstures stundas notika jau tradicionālais pasākums pie piemiņas akmens. Tajā piedalījās arī tie Bebru un Kokneses pagasta iedzīvotāji, kuri deportācijas piedzīvojuši personīgi, kā arī represēto biedrības biedri un citi. Klātesošos uzrunāja Bebru pagasta politiski represēto grupas vadītāja Antoņina Midega, atvaļinātais Latvijas armijas Gaisa spēku pulkvedis Uldis Fi­lipsons, Latvijas Politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, Kokneses novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs un citi. Bebrēniešu īpašais pārsteigums bija režisorei producentei Dzintrai Gekai, filmas “Sveiciens no Sibīrijas” autorei. Viņa kopā ar radošās komandas biedru Aivaru Lubānieti arī bija šī pasākuma dalībnieki. Savukārt garšīgo dāvanu viesiem bija sagādājusi skolas mājturības skolotāja Vineta Grinšpone.

Imanta Kaziļuna foto

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju