Vienojas par apliecības iegūšanas kārtību

Neretas novada pašvaldība apstiprinājusi noteikumus, saskaņā ar kuriem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek organizēta B kategorijas autovadītāju  teorētiskā un praktiskā  apmācība un pirmās palīdzības sniegšanas apmācība.

Lai arī šāda iespēja skolas audzēkņiem ir kopš 2015. gada, noteikumus apstiprināja vien pagājušā gada beigās. Saskaņā ar tiem pašvaldība no sava budžeta sedz izmaksas par  teorētisko un praktisko apmācību daļu, savukārt audzēkņi vai viņu vecāki maksā par braukšanas mācību atļauju, teorētisko un praktisko eksāmenu un sedz izdevumus par vadītāja apliecību.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju