Vietalvas katlumāju neviens nekāro

Šī gada jūnijā bija izsludināta izsole Pļaviņu novada domes nekustamajam īpašumam “Katlu māja” Vietalvas pagastā. Noteiktajā termiņā tai nepieteicās neviens dalībnieks, tāpēc izsole atzīta par nenotikušu un to paredzēts rīkot atkārtoti, samazinot izsoles sākumcenu par 20 procentiem, kas ir 14 502 eiro.

Izsolē paredzēts pārdot arī pašvaldībai piederošo četru istabu dzīvokli Rīgas ielā 15 un nekustamo īpašumu Smilšu ielā 39, Pļaviņās. Veiksmīgi pašvaldībai izdevies pārdot tai piederošo dzīvokli Rīgas ielā 22, ko pretendents iegādājās par 2556 eiro.


Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju