Ziedos Likteņdārzam

VAS “Latvijas valsts meži” (LVM) izpildīs valdības deleģējumu un veiks vienreizēju ziedojumu 100 000 eiro apmērā Likteņdārzam Koknesē.


Zemkopības ministrija norādīja, ka, ievērojot LVM šī gada trešajā ceturksnī sasniegtos finanšu rezultātus un zemkopības ministra aicinājumu LVM valdei rast iespēju vienreizēji palielināt ziedojumu apmēru šajā gadā par 100 000 eiro kā atbalstu Likteņdārzam, LVM valde izlēma, ka sākotnēji noteiktās četru miljonu eiro ziedojumu summas palielināšana par 100 000 eiro neietekmēs uzņēmuma attīstībai nepieciešamās investīcijas un pilnīgu saistību izpildi ar sadarbības par­tne­riem, darbiniekiem un dividenžu maksājumu valsts budžetam par šo gadu.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju