Sta­buragā apskatāma Ziedoņa Bārbala gleznu izstāde “Saules gaisma”

“Saules gaisma” — šāds nosaukums dots Ziedoņa Bārbala gleznu izstādei, kas līdz 1. martam apskatāma Sta­buraga saieta nama izstāžu zālē. Tajā ekspo­nēti darbi, kas  tapuši vasaras plenēros.
 
Izstāžu zālē izvietoti vairāk nekā 20 darbu, un jebkuru skatītāju, ienākot zālē, aptver saules gaišums. Mākslinieka darbi šajā pelēkajā laikā ir kā gaismas sala, kur veldzēt dvēseli.

Mākslinieks dzimis Pļaviņās, bet kopš 1972. gada ir jēkabpilietis. 1993. gadā beidzis Latvijas Valsts mākslas akadēmiju, ieguvis pedagoģijas bakalaura grādu.  Pēc akadēmijas beigšanas kopā ar kolēģiem izveidoja Jēkabpils Mākslas skolu, kuras direktors ir kopš 1993. gada.

Pats mākslinieks par savām gleznām saka: “Darbos attēloju dzīves skaistumu, prieku, savas izjūtas, saules gaismu, meklēju piemērotāko stilu, tehniku, kompozīciju. Kompozīcijai jābūt noteicošai, tā nevar būt nejaušība — tā izsaka visu vai nepastāsta neko! Saprotu, ka māk­sla ir daudzveidīga, īpaši mūsdienās, tādēļ tās vērtību saprotu kā izteiksmes līdzekļu, vērtību jēgu. Katrs mākslinieks meklē savu identitāti un stilu, atpazīstamību, ceru, tas man ir izdevies.”

Mākslinieks gan klātienē, gan neklātienē bijis biežs viesis Aizkraukles reģionā. Viņš piedalījies visos iespējamajos plenēros. Tajos  gleznotas ainavas Krustpilī, Jēkabpilī, Pāvilostā, Kandavā, Viesītē, Aiz­krauklē, Jaunjelgavā, Krāslavā, Secē, Aiviekstē, Stukmaņmuižas apkārtnē, Pļaviņās, Daugavas krastos.

No 2009. gada viņš piedalījies daudzu pilsētu svētkos, gleznojot pastelī portretus. Savulaik bijis arī Jaunjelgavas novada Tautas mākslas svētkos Vīgantes parkā,  kas radīja prieku un gandarījumu gan pašam, gan svētku apmeklētājiem.  

Staburagā šī ir jau otrā  mākslinieka izstāde, pirmā bija pirms septiņiem gadiem. Izstādes bijušas arī Aizkrauklē un Skrīveros. Pirmā personālizstāde Jēkabpilī, galerijā “Mans’S”, notika 1992. gadā. Izstādes norisinājušās arī ārzemēs: Dānijā, Vācijā, Itālijā, Anglijā, Īrijā, Norvēģijā, ASV, Krievijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Slovākijā u. c.

Ziedonim Bārbalam tuvākie māk­slinieki pedagogi ir Andrejs Pormalis, Juris Jurjāns, Ivars Heinrihsons, Dagmāra Villeruša, Jānis Andris Osis, Vita Ozoliņa, Ojārs Spārītis. 

Kultūra

Uz staburags.lv pilno versiju