Saeimas vēlēšanās varēs nobalsot arī ar eID karti

Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja parlamenta Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādātos grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz atļaut iedzīvotājiem piedalīties Saeimas vēlēšanās ar eID karti.

Grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu personai tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās, ja tās rīcībā vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība jeb eID karte. Komisijas sagatavotajā likuma izmaiņu anotācijā teikts, ka šobrīd spēkā esošā vēlētāju reģistrācijas kārtība Saeimas vēlēšanās paredz tiesības vēlētājam izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni, par dalību vēlēšanās izdarot atzīmi vēlētāja pasē. Tas nozīmē, ka persona nevar piedalīties Saeimas vēlēšanās, ja tās rīcībā vienīgais personu apliecinošais dokuments ir eID karte.

Ievērojot minēto, faktiski eID karte pilngadīgam Latvijas pilsonim valsts teritorijā nesniedz visas tās pašas iespējas, kas ir pieejamas ar pasi, tādējādi ierobežojot personas tiesību īstenošanu, uzskata grozījumu autori.

2014.gadā un 2018.gadā apliecības turētājam, kura rīcībā nav derīgas pases un eID karte ir vienīgais personu apliecinošais dokuments, bija atļauts piedalīties Saeimas vēlēšanās, un vēlētāju tiesību īstenošana tika realizēta ar īpaši izgatavotu vēlētāja apliecību. Tomēr šādam pagaidu risinājumam tika konstatēti vairāki trūkumi, kas liedza personai pilnvērtīgi izmantot eID karti un varēja rosināt personu nolemt nepiedalīties Saeimas vēlēšanās.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem šādu personu skaits 13.Saeimas vēlēšanās bija vairāk nekā 62 000. Atbilstoši grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā eID karte ir noteikta kā obligāts personu apliecinošs dokuments no 2023.gada 1.janvāra. Līdz ar to prognozētais personu skaits, kuru rīcībā ir tikai eID karte, 14.Saeimas vēlēšanās varētu sasniegt aptuveni 200 000.

Latvijā un pasaulē

Uz staburags.lv pilno versiju