Skolēniem rudens brīvdienas pagarinātas līdz 29.oktobrim

Skolēniem rudens brīvdienas pagarinātas līdz 29.oktobrim, trešdien nolēma valdība. Rudens brīvdienas netiek pagarinātas skolēniem, kuri mācās sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni" un speciālās izglītības iestādēs, kā arī mācās tālmācībā. Auklītes varēs turpināt sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja bērna vecāki nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību.
Tāpat būs pieejami bērnudārzi tiem vecākiem, kuri nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību, tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi atbilstošā izglītojamo vecuma grupā. Bērnudārzos ir atļauts apvienot vairākas vienas izglītības iestādes grupas, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas bērnu sastāva nemainību.


No 1.novembra mācības klātienē atsāks 1. līdz 3.klašu skolēni, tai skaitā starptautiskās izglītības skolās.


Praktiskās mācības klātienē īstenojamas tikai izglītības iestādēs un klīniskās mācības jeb prakses klātienē īstenojamas ārstniecības iestādēs profesionālās izglītības programmu apguvē veselības aprūpes un veterinārmedicīnas jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs, tai skaitā rezidentūrā.


Mācības klātienē turpināsies sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī vispārējās izglītības programmas apguvi Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.


Klātienē būs iespējams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības programmās, ja to norise ir ieplānota līdz šā gada 27.oktobrim.
No 1.novembra profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi varēs klātienē patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas individuāli izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes.


Profesionālās izglītības iestādes audzēknis būs tiesīgs uzturēties dienesta viesnīcā, ja pamatojoties uz izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga ierosinājuma pamata par to lēmusi izglītības iestāde. Šādā gadījumā dienesta viesnīca uzskatāma par audzēkņa dzīves vietu un izglītojamais ievēros valstī noteiktos ierobežojumus. Izglītojamam, kuram nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, būs jānodrošina rutīnas skrīnings, kā arī antigēna tests reizi nedēļā.


Augstskolu studenti būs tiesīgi uzturēties dienesta viesnīcā ar pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu. Šādā gadījumā dienesta viesnīca uzskatāma par studējošā dzīves vietu un studējošais ievēros noteiktos ierobežojumus.
Ieslodzījuma vietās būs pārtraukta pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguve.


Līdz 14.novembrim netiktu rīkotas nometnes. 


Kā ziņots, no ceturtdienas, 21.oktobra, valstī paredzēts ieviest īpaši stingrus Covid-19 ierobežojošos pasākumus jeb "lokdaunu".

Latvijā un pasaulē

Uz staburags.lv pilno versiju