Aizkrauklē atklāj jauno skolas korpusu

Šodien, 27. augustā, svinīgi tika atklāta Aizkraukles novada vidusskolas jaunā piebūve Draudzības krastmalā. Uz to bija pulcējies skolas kolektīvs, Aizkraukles novada domes un celtnieku pārstāvji.

Skolā vēl notiek pēdējie labiekārtošanas darbi, lai jau 1. septembrī uzņemtu skolēnus. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ vecāki tur pagaidām nedrīkstēs iet. 

SIA “Constructor” (tagad šo firmu sauc SIA “Zeng”) atbildīgais būvdarbu vadītājs, projektu vadītājs Maksims Šaveļs atzīst, ka šis bija ļoti sarežģīts projekts, jo teritorijas ziņā bija mazs būvlaukums, kuru ieskauj apkārtējās ēkas, kā arī vajadzēja pārcelt inženierkomunikācijas — siltumtrasi, kanalizācijas tīklus, radās arī neparedzētu darbi, kuri nebija iekļauti projektā. 

 “Paldies Aizkraukles galvenajam arhitektam Jurim Letinskim, ar kuru iznāca daudz komunicēt, risināt dažādus ar projektu saistītus jautājumus,” saka Maksims Šaveļs. “Būvuraugs bija ļoti prasīgs, objektā ieradās ik pārdienas. To vērtējam atzinīgi, jo mēs paši varam nepamanīt visus trūkumus. Nepatīkams pārsteigums bija Covid-19 epidēmija, radās nelieli kavējumi materiālu piegādē, bet, par laimi, celtniekus Covid-19 neskāra, objektā nebija neviena saslimšanas gadījuma. Nācās risināt dažādus jautājumus, bet strādājām kā vienota komanda un ar visu sekmīgi tikām galā. Sākotēji bija bažas, kā ēka iekļausies apkārtējā ainavā, tomēr galarezultāts ir skaists.”

Aizkraukles novada vidusskolas direktors Aldis Labinskis teic, ka vēl ir ļoti daudz darba, lai iekārtotu visas klašu telpas. 

Pirmklasniekiem modernas tāfeles 

Telpas otrā stāva gaitenī ir četras pirmklasniekiem paredzētas klases. Pašvaldība aizņēmās papildu līdzekļus būvniecības laikā radušos neparedzēto celtniecības darbu izmaksu segšanai un mācību telpu aprīkošanai ar mēbelēm un cita veida inventāru, kā arī mūsdienīgām tehnoloģijām — jaunākajiem IT risinājumiem, kas ļaus dažādot mācību procesu un dos iespēju audzēkņiem tās izmantot jau no 1. klases. Visās jaunā korpusa klasēs, kā arī četrās vecā korpusa mācībtelpās, uzstādītas modernas, skārienjutīgas tāfeles, pavisam 10, kurās iestrādātas daudzveidīgas funkcijas izzinošu mācību stundu veidošanai, un citi interaktīvi mācību līdzekļi. Telpas iekārtotas lakoniski, mācību galdi ar krēsliem, klašu aizmugurē izvietoti slēgta tipa plaukti, kuros skolotājas var glabāt nepieciešamos mācību priekšmetus. Tāpat visās klasēs ir speciāli galdi, kas paredzēti demonstrācijām. Arī ēkā Lāčplēša ielā ir modernās skārienjutīgās tāfeles — pavisam ap 20. 

Korpusa trešajā stāvā iekārtotas mācību klases matemātikas, informātikas un citām stundām. Tāpat šajā stāvā būs skolotāju istaba, speciālā pedagoga kabinets un citas telpas. Aldis Labinskis, Aizkraukles novada vidusskolas direktors, uzteic jaunā korpusa nozīmīgumu: “Tās ir jaunas telpas. Sakārtota vide, kā zināms, cilvēku izglīto, tādēļ tai ir svarīga nozīme bērnu pilnveidē. Iespēju robežās tiek atjaunots un pilnveidots arī skolas vecais korpuss. Jaunā piebūve ir mūsdienīga, visi kabineti aprīkoti ar tehnoloģijām, kas ļaus mācoties iet līdzi laikam. Telpas ir plašas un gaišas.” Iegādāti un uzstādīti trīs informatīvie ekrāni, kas rādīs aktuālo informāciju, saistītu ar skolu un mācību procesu. 

Uzlabojumi vecajā korpusā 

Jaunais un vecais skolas korpuss ir savienots ar pārejām katrā stāvā. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ skolēnu plūsma tiks kontrolēta, tomēr pārvietošanās pa abiem skolas blokiem būs nepieciešama. Ēdināšana notiks vecajās telpās, tāpat audzēkņi pārvietosies, lai apmeklētu tematisko mācību stundu un dotos uz sporta nodarbībām. Ar vienu zāli nepietiktu, lai spētu nodrošināt nepieciešamās sporta stundas 19 klašu grupā. Dažas klases iesaistās “Sporto visa klase” programmā, kad fiziskās aktivitātes paredzētas katru dienu. Iepriekšējos gados skolēni mēroja ceļu uz novada vidusskolas sporta zāli Lāčplēša ielā, tas vairs nebūs nepieciešams. 

Uzlabojumi notikuši arī izglītības iestādes vecajā korpusā. Gaiteņos atjaunots sienas krāsojums, dažās klasēs bija iespēja vecos skolēnu mācību galdus nomainīt ar jauniem, tādiem kā skolas jaunajā korpusā, uzstādītas jaunas žalūzijas un četras modernās tāfeles. Drīzumā skola saņems arī 3D drukas aparatūru. Nākotnē nepieciešami vēl vairāki uzlabojumi. Remonts vajadzīgs bijušajās bibliotēkas telpās, jāatjauno mācību virtuve, mājturības kabineti, jāsakārto arī informātikas un tehnoloģiju kabineti. 

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju