Cūkmens pateicas mazajiem detektīviem par labo darbu

Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” rudenī iesaistījās ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”. Bērnudārznieki saņēma izzinošos materiālus, kurus apguva visa mācību gada garumā. Skolotāja Maija Ciematniece ekoprogrammā iesaistīja ne tikai savu audzināmo grupu “Ābelīte”, bet arī “Taurenīša”, “Bitītes”, “Rūķīša” un “Kukulīša” bērnus. Katru mēnesi bērni veica uzdevumus, kas bija saistīti ar dabas saudzēšanu un kopšanu. “Cūkmena detektīvu” blogā apskatāmi rakstiņi un fotogrāfijas ar paveikto. Tā kā PII “Saulīte” bērni bija atsaucīgi un čakli,  noslēguma pasākumā viņus apciemoja Cūkmens. Ievērojot epidemioloģisko drošību, ar Cūkmenu tikās divas bērnudārza grupiņas. Cūkmens uzteica bērnu zināšanas par dabas saudzēšanu un prasmi izteikties un pastāstīt par rudenī saņemto “Cūkmena detektīvu” grāmatu un pasniedza diplomus un balviņas. Programmas laikā bērni šķiroja atkritumus, gatavoja putniem ēdamas lietas ziemai un darīja daudz ko citu. Ekoprogramma “Cūkmena detektīvi” ir noslēgusies, gūtās zināšanas par dabas kopšanu un racionālu tās izmantošanu kļuvušas par bērnu ikdienas procesu.   

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju