Piedalīsies projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Aizkraukles novada dome atbalstīja Aizkraukles Izglītības interešu centra dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 

Aizkraukles jaunatnes lietu speciāliste Līga Kriškijāne informē, ka ieplānotas aktivitātes ar mērķi mudināt jauniešus apzināties savas intereses, papildināt zināšanas un kompetences, socializēties, tikt vaļā no negatīvajām emocijām, paaugstināt labsajūtu, runāt par vaļasprieku kā nākotnes profesiju. Iecerētas tikšanās, sarunas un meistarklases ar cilvēkiem, kuri dzīvē daudz sasnieguši, ieguldot zināšanas, enerģiju, talantu savu vaļasprieku attīstīšanā. Jauniešiem patīk pulcēties, un tas tiks darīts kontrolēti. Daļu aktivitāšu plānots īstenot klātienē, cerot, ka apstākļi tam būs labvēlīgi, kā arī notiks aktivitātes ārpus telpām. Projektu pieteikumi tiks izvērtēti jūnijā, un apstiprināšanas gadījumā dome piešķirs līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta summas.

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju