Vīru korim “Staburags” jau 54. sezona

Aizkraukles novada kultūras nama vīru koris “Staburags” ar mēģinājumiem sācis jau 54. sezonu, savukārt kora diriģente Māra Batraga šogad atzīmējusi savas dzīves jubilejas svētkus un kora vadīšanas 45 gadu darba svētkus. Kora diriģents ir arī Ainars Mēness, bet koncertmeistare — Inga Strazdiņa.

"Noslēgusies visraibākā koncertsezona kora vēsturē, kad, iejaucoties mikroorganismiem pasaules dzīvē, izjuka koru attīstības plāni visā valstī. Kā zaudējumu vajadzēja pieņemt Skolēnu Dziesmu svētkus, Vidzemes Dziesmu dienas Valmierā, novada dziesmu svētku trūkumu. Smags zaudējums bija arī kora trīskārtējā prezidenta Ivara Sekača aiziešana viņsaulē," saka kora pārstāvis Juris Vanags. "Savukārt radās iespēja bez lieliem stresiem realizēt jaunu kora tērpu sagādāšanas projektu, Ivara Sekača bērēs koris sevi apliecināja praktiski pilnā sastāvā, kas dod cerības sagatavoties XXVIII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem jaunajā Mežaparka estrādē, valsts vadība pieņēma likumu par sīknovadu reorganizāciju un atgriešanos kora dziedātājus vienojošā novadā." 


Kora sezonas atklāšanas koncerts notiks Vīgantes saieta namā 12. septembrī plkst. 17.00. Tajā piedalīsies arī  Ķekavas sieviešu koris “Daugaviete”. Ievadvārdus teiks Ēriks  Hānbergs, notiks arī Vladimira Kaijaka grāmatas “Dullie stāsti” atvēršana.

Aizkraukles novadā

Uz staburags.lv pilno versiju