Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja kļūst par Aizkraukles novada pašvaldības policijas priekšnieci

Aizkraukles novadā izveidota jauna struktūrvienība – pašvaldības policija. Par tās priekšnieci izvēlēta Anita Ozola, bet kopā ar viņu pašvaldības policijā būs 10 darbinieku, kuri rūpēsies par kārtību visa Aizkraukles novada teritorijā.


Nolemjot veidot Aizkraukles novada pašvaldības policiju, bija izsludināts konkurss vakantajam policijas priekšnieka amatam. Tam pieteicās astoņi pretendenti. Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš atzīst, ka vadības prioritāte nebija šajā amatā apstiprināt izdienas pensijā esošu policijas darbinieku, jo daudzos novados pieredzēts, ka reizēm pietrūkst degsmes veikt šo darbu. Liela daļa pretendentu policijas priekšnieka amatam bija esošo vai bijušo policijas darbinieku, un četri cilvēki tika aicināti uz interviju, lai izvēlētos piemērotāko kandidātu.


“Neviens no pretendentiem neatainoja skaidru redzējumu, kādai vajadzētu būt pašvaldības policijas struktūrai,” saka Uldis Riekstiņš. “Izlēmām, ka varbūt struktūra jāveido ne tik policejiska, tāpēc no visiem kandidātiem izvēle bija par labu tagadējai Kokneses dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Anitai Ozolai. Viņa pretendentu vērtēšanas komisiju pārliecināja, ka varētu būt laba policijas priekšnieces amata kandidāte.”


Aizkraukles novada dome pretendentu vērtēšanas komisijas lēmumam piekrita, un Anita Ozola apstiprināta par Aizkraukles novada pašvaldības policijas priekšnieci.


Anita Ozola jau piecus gadus vada Kokneses dzimtsarakstu nodaļu, taču ilgus gadus viņa darbojusies juridiskajā jomā. Baltijas Starptautiskajā akadēmijā viņa ieguvusi jurista bakalaura grādu un maģistra grādu civiltiesībās. Iepriekš strādājusi Aizkraukles rajona tiesā par tiesneša palīgu, uzņēmumā “Latvijas Valsts meži” par juristi, 13 gadus vadījusi Kokneses administratīvo komisiju, un pieredze šajā jomā ir, arī veiksmīga sadarbība ar policiju, bāriņtiesu, sociālo dienestu.


“Policijas pamats ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana, kontrole pār pašvaldības noteikumu izpildi, profilaktiskais darbs. Pašvaldības policijas darba apjoms, paplašināšanās ir atkarīga no piešķirtajiem līdzekļiem, budžeta,” saka jaunā pašvaldības policijas priekšniece.


Aizkraukles novada domes sēdē deputāti vēlējās arī uzzināt, kādas būs pašvaldības policijas priekšnieces prioritātes jaunajā amatā? “Jāapzina situācija, jāizveido vienotas pašvaldības policijas darba nostādnes visam novadam,” saka Anita Ozola. “Uzskatu, ka policistiem jāstrādā uz vietas pagastu apvienībās, nevis jākoncentrējas Aizkrauklē, jābūt tuvāk cilvēkiem. Prioritāte būs sabiedriskās kārtības uzturēšana un kontrole, lai tiktu ievēroti pašvaldībā spēkā esošie noteikumi, tāpat pievērsīsimies jaunatnes audzināšanas darbam.”


Aizkraukles novada pašvaldības policijā būs 10 darbinieku. Visiem policistiem, kuri līdz šim strādāja pašvaldībā, tiks piedāvāts slēgt jaunu darba līgumu un sākt darbu jaunajā struktūrvienībā. Patlaban divi pašvaldības policisti ir Koknesē, divi – Pļaviņās, pa vienam – Aizkrauklē un Neretā. Vēl trīs darbiniekus pieņems darbā.


Aizkraukles novada pašvaldības policija darbu sāks 1. janvārī.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju