Ierīkota jauna pontonu laipa

Tūrisma attīstības veicināšanai saistībā ar  Latvijas—Lietuvas pārrobežu projektu Aizkraukles novada Staburaga pagastā ierīkota jauna pontonu laipa, kas papildina jau iepriekš esošo Vīgantes parka akmens laipu. Projektu īsteno Kokneses apvienības pārvalde sadarbībā ar Kauņas rajona pašvaldības administrāciju, Kauņas rajona tūrisma un biznesa informācijas centru un Jaunjelgavas apvienības pārvaldi. Pontona laipas  uzstādīšana nodrošina ērtu pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu peldlīdzekļos, uzlabojot Vīgantes parka pieejamību. Projektā Seces un Staburaga pagastu Daugavas krastu teritorijās vēl izgatavos un ierīkos arī 10 atpūtas nojumes. Projekts jāīsteno līdz  2022. gada 31. decembrim.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju