Jaunjelgavas novadā šovasar nodarbinās jauniešus

Neraugoties uz to, ka Nodarbinātības valsts aģentūra paziņojusi, ka skolēnu nodarbināšanas programma vasarā ir atcelta, Jaunjelgavas novada domē ir nolemts šovasar atbalstīt Jaunjelgavas novada skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbināšanu vasarā. Tā kā netiks saņemts valsts līdzfinansējums, šogad piedāvās strādāt pusslodzi. Pieprasījums pēc darba iespējām vasarā jauniešiem Jaunjelgavā ir liels. Šim mērķim novirzītie 13 350 eiro pusslodzē ļaus nodarbināt 43 jauniešus novadā. Kā katru gadu, jaunieši veiks pašvaldības pārziņā esošos darbus — skolu labiekārtošanas darbus iekšā un ārā, tīrīšanu, krāsošanu, apzaļumošanu, pagastu labiekārtošanu un citus.

Jaunjelgavas pilsētas skolēni pieteikumus var iesūtīt elektroniski e-pastā: dome@jaunjelgava.lv. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Skolēni darbam tiks izvēlēti rindas kārtībā. Seces, Sunākstes un Daudzeses pagasta jauniešiem par darba iespējām interesēties pie pagastu pārvaldniekiem.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju