Skanot koru dziesmām un kavējoties atmiņās, tiek atvērta Vladimira Kaijaka grāmata “Dullie stāsti”

Nedēļas nogalē Staburaga pagasta saieta nama durvis bija vaļā visiem, kam tuva dziesma un grāmata. Aizkraukles vīru koris “Staburags” sāka 54. darbības sezonu,  atvēršanas svētkus piedzīvoja Vladimira Kaijaka grāmata “Dullie stāsti”. Ievadvārdus sacīja un pasākumu vadīja rakstnieks Ēriks Hānbergs.

Pirmie dziesmotos priekšnesumus sniedza vīru kora “Staburags” dziedātāji. Kolektīvam šī ir 54. sezona. Jau 45. gadu kori vada Māra Batraga, kurai šis ir arī nozīmīgas dzīves jubilejas gads. Kora diriģents ir arī Ainars Mēness, koncertmeistare — Inga Strazdiņa. Šogad tika realizēts projekts, kurā dziedātājiem sagādāti jauni tērpi.
Ne tikai “Staburags” ar savu dziedājumu iepriecināja sanākušos. Pasākumu kuplināja arī sieviešu koris “Daugaviete” ar atraktīvo diriģenti Daci Biti. Daugavietes uz Staburagu bija mērojušas ceļu no Ķekavas.

Šogad Vladimirs Kaijaks būtu atzīmējis 90. dzimšanas dienu. 1930. gada 2. septembrī rakstnieks dzimis, 2013. gada 12. septembrī devās mūžībā. Stāsti, kas apkopoti jaunizdotajā grāmatā, tapuši pagājušajā gadsimtā, tas ir pirmizdevums, bet nav jauns darbs. Grāmatā apkopoti tek­sti, kurus rakstnieks dēvēja par dullajiem stāstiem, kuri spītēja padomju laika cenzūras un reālisma prasībām, atspoguļojot realitāti caur fantastikas, mistikas un neierastu ap­stākļu prizmu. 

Visu rakstu lasiet laikraksta "Staburags" 15. septembra numurā.

Jaunjelgavas novadā

Uz staburags.lv pilno versiju