Ļauj savienot amatus

Aizkraukles novada dome izskatīja Anitas Ostrovskas iesniegumu atļaut savienot domes deputātes, Jaunjelgavas kultūras nama direktores, kapelas “Karikste” vadītājas, biedrības “Aizkraukles reģionālā tautskola” izpilddirektores, kā arī ētikas komisijas locekles amatus. Tā kā šo amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, dome šo lūgumu atbalstīja. Dome atbalstīja arī jaunjelgavieša Voldemāra Kurtiša iesniegumu atļaut savienot Jaunjelgavas novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu ar SIA “BILLERUDKORSNAS LATVIA” rīkotājdirektora vietnieka ražošanas jautājumos amata izpildi. Voldemārs Kurtišs bija arī Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, taču līdz ar Jaunjelgavas novada pievienošanu Aizkrauklei šīs amata pilnvaras viņam beigušās. Taču, kamēr nav izveidota jauna Aizkraukles novada administratīvā komisija, darbu turpina Jaunjelgavas novada domes administratīvā komisija.


Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju