Līdz 15. novembrim Aizkraukles novadā klientus apkalpo attālināti vai pēc pieraksta

Ārkārtējas situācijas dēļ Aizkraukles novada pašvaldības administrācija, apvienību pārvaldes, pakalpojumu centri un iestādes līdz 15. novembrim pakalpojumus iedzīvotājiem lielākoties sniedz attālināti vai pieņem pēc iepriekšēja pieraksta — informē Aizkraukles novada pašvaldība.


Aizkraukles novada iedzīvotāji interesējošos jautājumus var noskaidrot, sazinoties e-pastā: dome@aizkraukle.lv.


Pieteikšanās klātienes apmeklējumam:


– Aizkraukles pilsētas VPVKAC, tālruņi 65133925 vai 66954880, e-pasts: aizkraukle@pakalpojumucentri.lv


– Pļaviņu pilsētas VPVKAC, tālruņi 66954835 vai 29299719, e-pasts: plavinas@pakalpojumucentri.lv


– Kokneses pilsētas VPVKAC, tālrunis 6695490, e-pasts: koknese@pakalpojumucentri.lv


– Daudzeses pagasta VPVKAC, tālrunis 26586885.


– Sērenes pagasta VPVKAC, tālrunis 26801373.


– Staburags pagasta VPVKAC, tālrunis 65124764 vai 66954891.


– Sunākstes pagasta VPVKAC, tālrunis 65129525 vai 66954892,


– Seces pagasta VPVKAC, tālruņi 29909045, 66954889, e-pasts: secepp@inbox.lv


– Neretas pagasta VPVKAC, tālrunis 65176166 vai 65175302, 29363924 e-pasti: gunita.gorbacova@neretasnovads.lv; sandra.rusina@neretasnovads.lv; dome@neretasnovads.lv


– Skrīveru pagasta un Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC klātienē klientus neapkalpo (centri atrodas bibliotēkas telpās) un sniedz tikai konsultācijas:


– Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC, tālrunis 65152188.


– Skrīveru pagasta VPVKAC, tālrunis 66954903.


Dzimtsarakstu nodaļas visā Latvijā, arī Aizkraukles novadā, šajā ārkārtējās situācijas laikā strādā pēc vienotiem noteikumiem atbilstoši visām epidemioloģiskām prasībām. Dzimtsarakstu nodaļas pēc iepriekšējā pieraksta pieņem visus apmeklētājus, tajā skaitā nevakcinētos. Pakalpojuma sniegšanas laikā telpā var atrasties tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.


Pieteikties klātienes apmeklējumam var:


– Aizkraukles novada dzimtsarakstu nodaļā, tālruņi: 65122275; 65121399, e-pasts: dzimtsaraksti@aizkraukle.lv


– Kokneses dzimtsarakstu nodaļā, tālruņi: 65133637, 29903109, e-pasts: dzimtsaraksti@koknese.lv


– Jaunjelgavas dzimtsarakstu nodaļā, tālruņi: 65152352; 27020477, e-pasts: dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv


– Pļaviņu dzimtsarakstu nodaļā, tālruņi: 65133865, mob. tālr. 28616815, e-pasts: dzimtsaraksti@plavinas.lv


– Skrīveru dzimtsarakstu nodaļā, tālruņi: 65197747, 26593472, dzimtsaraksti@skriveri.lv


– Neretas dzimtsarakstu nodaļā, tālruņi: 65176126; 22449394, dzimtsaraksti@neretasnovads.lv


Sociālie dienesti ārkārtējā situācijā strādā atbilstoši Labklājības ministrijas vadlīnijām. Pakalpojumi lielākoties tiek sniegti attālināti. Klātienē pakalpojumus sniedz tikai tad, ja gan darbiniekam, gan klientam ir Covid-19 sertifikāts. Ja klientam tāda nav, viņam savs iesniegums jāievieto kastē, kura jānodrošina pie katra dienesta durvīm. Pirms pieņemšanas klātienē jāuzrāda sertifikāts un personu apliecinošs dokuments, pieņemšanas laikā visiem jābūt sejas maskās, kā arī jādezinficē rokas. Tomēr vispirms vajag izvērtēt, varbūt jautājumu var nokārtot attālināti – piezvanot pa tālruni vai e-pastā, jo savstarpējie kontakti ir jāierobežo. Ja šajā periodā beidzas trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, no jauna tas nav jākārto – tas būs spēkā visu ārkārtējās situācijas laiku, kā arī mēnesi pēc tam. Tas pats attiecas uz pabalstu saņemšanu. Tie cilvēki, kuri zaudējuši darbu un ienākumus, var saņemt krīzes pabalstu, kas līdz gada beigām līdzšinējās pašvaldībās ir atšķirīgs. Nākamajā gadā tas tiks vienādots visā Aizkraukles novadā.


– Aizkraukles novada sociālais dienests tālrunis: 65133940; 27305200, e-pasts: soccentrs@aizkraukle.lv


– Kokneses sociālais dienests, tālrunis 65161812; 27294646, e-pasts: soc.dienests@koknese.lv


– Pļaviņu sociālais dienests, tālrunis 26132846, e-pasts: socdienests@plavinas.lv


– Jaunjelgavas sociālais dienests, tālrunis 65133653; 2694793, e-pasts: evija.elksne@jaunjelgava.lv


– Skrīveru sociālais dienests, tālrunis 29398925, e-pasts: socdienests@skriveri.lv


– Neretas sociālais dienests, tālrunis 65176211, 22473442, e-pasts: neretsocdienests@inbox.lv iveta.araja@neretasnovads.lv


Jaunjelgavas apvienības pārvalde un tās iestādes apmeklētājus klātienē nepieņem, ārdurvis ir slēgtas. Pašvaldības pakalpojumi lielākoties tiek nodrošināti attālināti – sazinoties elektroniski vai pa tālruni.


Iesniegumi un skaitītāju rādījumi, ja nav iespējams nodot elektroniski, jāievieto pastkastītēs, kas izvietotas pie pakalpojumu centriem, administrācijas un iestāžu ēkām Jaunjelgavā. Maksājumus aicinām veikt internetbankā un pabalstu saņemšanai norādīt bankas kontus. Ja tas nav iespējams, lūdzam iepriekš telefoniski sazināties ar nepieciešamo speciālistu.


Jaunjelgavas apvienības pārvaldes darbinieku un pakalpojumu centru darbinieku kontaktinformācija atrodama interneta vietnē www.jaunjelgava.lv


Kokneses apvienības pārvalde un pakalpojumu centri pakalpojumus lielākoties sniedz attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta. Kokneses apvienības pārvaldē kases pakalpojumi klātienē tiek nodrošināti:


– pirmdienās no pulksten 8 līdz 12, no pulksten 13 līdz 18;


– ceturtdienās no pulksten 800 līdz 12, no pulksten 12.45 līdz 17.


Bebru pagasta pakalpojumu centrā un Iršu pagasta pakalpojumu centrā kases pakalpojumi klātienē tiek sniegti katru darbadienu.


Kokneses apvienības pārvaldes darbinieku un pakalpojumu centru darbinieku kontaktinformācija atrodama interneta vietnē www.koknese.lv


Neretas apvienības pārvalde un pakalpojumu centri apmeklētājus klātienē pieņem:


– otrdienās no pulksten 8 līdz 12, no pulksten 12.45 līdz 17;


– piektdienās no pulksten 8 līdz 12.


Pārējās darba dienās par klātienes apmeklējumu jāvienojas pa tālruni 65176166, 65175302, 29363924 vai rakstot e-pastu: dome@neretasnovads.lv


Neretas apvienības kase un Mazzalves, Pilskalnes un Zalves pakalpojumu centru kases klātienē pakalpojumus nodrošina:


-otrdienās no pulksten 8 līdz 12, no pulksten 12.45 līdz 16.30;


– piektdienās no pulksten 8 līdz 12.


Neretas apvienības pārvaldes darbinieku un pakalpojumu centru darbinieku kontaktinformācija atrodama interneta vietnē www.neretasnovads.lv


Pļaviņu apvienības pārvaldes ēka apmeklētājiem ir slēgta, speciālisti sniedz konsultācijas telefoniski vai rakstot e-pastā. Kontaktinformācija atrodama šeit.


Pagastu pakalpojumu centros neatliekamos gadījumos pakalpojumus iespējams saņemt klātienē pēc iepriekšējas vienošanās ar pagastu pārvalžu vadītāju vai bibliotekārēm. Kontaktinformācija atrodama šeit. Pakalpojums tiks sniegts, ja pakalpojuma saņēmējam ir derīgs Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.


– Pļaviņu pašvaldības policija apmeklētājus klātienē pieņem tikai neatliekamos gadījumos, iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 26458996 vai 65134104 vai rakstot e-pastā: p.policija@plavinas.lv. Apmeklējums klātienē iespējams tikai uzrādot derīgu Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Iesniegumu vai citus dokumentus iespējams ievietot pašvaldības policijas pastkastītē Daugavas ielā 54, Pļaviņās.


– Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” apmeklētājiem slēgts (ar tuviniekiem iespējams sazināties telefoniski, tiek nodrošināta iespēja izmantot videozvanu). Jauni klienti tiek uzņemti, uzrādot negatīvu Covid – 19 testu. Tālrunis saziņai 28301946 vai 28684440.


– Pļaviņu kultūras centrs apmeklētājiem slēgts. Tālrunis saziņai 29251711.


– Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs “Pepija” apmeklētājiem klātienē slēgts. Tālrunis saziņai 22014412.


– Jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja” apmeklētājiem klātienē slēgts. Tālrunis saziņai 22354812.


– Pļaviņu bibliotēka ar filiālēm apmeklētājiem slēgta. Tālrunis saziņai 28368002.


– Pļaviņu Tūrisma informācijas centrs apmeklētājiem slēgts. Tālrunis saziņai 22000981.


– Odzienas sporta halle apmeklētājiem slēgta.


– Trenažieru zāle Daugavas ielā 43 apmeklētājiem slēgta.


– Sporta zāle Daugavas ielā 50 apmeklētājiem slēgta.Skrīveru pagasta pārvaldes darbinieki strādā attālināti.


Klātienē tiek nodrošināti kases pakalpojumi:


pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 , no pulksten 13 līdz 18. Tālrunis informācijai 65197016.


Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar darbiniekiem pa tālruni. Skrīveru pagasta pārvaldes darbinieku kontaktinformācija atrodama interneta vietnē www.skriveri.lv


Līdz 15. novembrim slēgti kultūras nami, kultūras centri, tūrisma informācijas centri, bibliotēkas, sporta centri un sporta halles.Visu iestāžu kontakti www.aizkraukle.lv

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju