Likvidētās firmas Aizkraukles domei paliek parādā 13,5 tūkstošus eiro

Aizkraukles novada dome nolēma dzēst vairāku firmu parādus, jo piedziņa nav bijusi iespējama, un firmas ir likvidētas. 

Dome nolēma dzēst likvidētās SIA “OTS-1” nekustamā īpašuma nodokļa parādu un  nokavējuma naudu 4018 eiro apmērā par Aizkraukles pagastā esošo nekustamo īpašumu “Saullēkti-1”.  Pašvaldība ir centusies parādu piedzīt, taču tas nav izdevies. 2016. gada novembrī pašvaldība saņēma  zvērināta tiesu izpildītāja aktu par piedziņas neiespējamību, jo uzņēmumam līdzekļu nav un Rīgā reģistrētajā adresē tas nav atrodams. Firma likvidēta 2019. gadā un svītrota no Uzņēmumu reģistra. 

SIA “Uzmanības laikmets” 2016. gadā palika parādā 106,20 eiro par novada kultūras nama Lielās zāles izmantošanu izrādes “Dienesta romāns” organizēšanai, SIA likvidēta šī gada martā.

Dome nolēma norakstīt arī SIA “Aizkraukles grāmata” parādu  9406 eiro apmērā. Parāds izveidojies kopš 2014. gada par nedzīvojamo telpu nomu grāmatnīcas vajadzībām Lāčplēša ielā — pavisam nav apmaksāti 23 rēķini. SIA  likvidēta šī gada februārī. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem piedziņa ir neiespējama un parādu var dzēst, ja parādnieks ir likvidēts. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju