Mācību noslēgums mūzikas skolu absolventiem

Pļaviņu Mūzikas skolu šogad beidza astoņi audzēkņi — četri flautas, viens pūšaminstrumentu, divi klavieru un viens kora klasi. Arī šogad izlaidumu ietekmēja valstī noteiktie pandēmijas ierobežojumi, tāpēc katrs audzēknis sveikts individuāli, piedaloties viņa skolotājiem un ģimenes locekļiem ierobežotā skaitā. Skolas direktore Dita Ārgule teic, ka mācību noslēgums ir nozīmīgs brīdis un svarīga ir svētku izjūta pēc padarīta darba. Tradicionāls izlaiduma pasākums tāpat kā mācību gada noslēguma koncerts izpalika arī šogad, bet šādā veidā katram absolventam varēja veltīt lielāku uzmanību. Skolas absolventi bija sagatavojuši videosveicienu skolotājiem.


— Šo gadu esam strādājuši, lai nostiprinātu attālināto mācību un mūzikas instrumenta spēles prasmi. Vecāko klašu skolēniem tas ir labāk paveicams, bet pirmajās klasēs krietni grūtāk, jo nevar mācīties spēlēt mūzikas instrumentu tikai attālināti. Ir, protams, pozitīvas lietas, ko devusi šī situācija, bet tā nevar būt ilgstoša mācību forma. Tomēr esam gandarīti, ka šajā laikā neviens audzēknis nav izstājies no skolas, un gatavojamies jaunu uzņemšanai, — teica Dita Ārgule.


Attālinātās mācības netraucē piedalīties konkursos


Noslēguma pārbaudījumi šonedēļ turpinās arī Kokneses Mūzikas skolā, ko šogad absolvē 11 audzēkņi — četri vijolnieki, divi akordeonisti, trīs saksofonisti un divas flautistes. Skolas beigšanas apliecības viņi saņēma 28. maijā.


Aizvadītais mācību gads bijis sarežģīts, tomēr koknesieši izmantojuši iespēju piedalīties neklātienes konkursos, un rezultāts bijis veiksmīgs. Mācību orķestris konkursā “Sveicieni Maestro!” Tatarstānā, Kazaņā, kas bija veltīts V. Andrejeva 160. gadadienai, ieguva 2. pakāpes laureāta diplomu. 17. starptautiskajā akordeonistu solistu konkursā “Naujene — 2021” 7. akordeona klases audzēknei Evelīnai Bojārei 3. vieta, bet 5. starptautiskajā māk­slu konkursā “Talented nations” Baltkrievijā, Minskā, 4. klavieru klases audzēknim Reinim Cīrulim 2. pakāpes laureāta diploms un 8. vijoles klases audzēknei Paulai Vingrei 3. pakāpes laureāta diploms.


Sāk uzņemt jaunos audzēkņus


P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas absolvēšanai gatavojas 13 audzēkņi — pieci pianisti, viena vijolniece, trīs koklētājas, divi pūšaminstrumentu un divi kora klases audzēkņi. Skolas direktore Daina Delvere stāsta, ka izlaidums plānots 4. jūnijā, bet pagaidām nav zināms, kā tas notiks, jo viss būs atkarīgs no tā brīža situācijas un ierobežojumiem vai to atvieglojumiem. No konkursiem aizkrauklieši piedalījās 18. starptautiskajā akordeonistu solistu konkursā “Naujene — 2021”, kur Laura Potaše ieguva 2. vietu.


Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu šogad beidz viena flautas spēles, viena saksofona, divas vijoles un četri klavierspēles audzēkņi. Skolas direktore Iveta Biķerniece stāsta, ka izlaidums plānots 3. un 4. jūnijā iekārtotajā āra teltī. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, katrai ģimenei veltīs 15 minūtes un sveiks audzēkņus, saņemot mūzikas skolas absolvēšanas apliecības. Tad ģimenes individuāli varēs doties apskatīt skolas telpās izvietoto mākslas programmas diplomdarbu izstādi. Arī skrīverieši izmantoja iespēju kaut nedaudz, bet piedalīties attālinātajos konkursos, ko darīja flautas un akordeona klases audzēkņi. 4. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā flautas spēles audzēkne Katrīna Posnija saņēma atzinību, savukārt 1. klases skolniece Māra Džeriņa un Aleksandrs Rakstiņš no 3. klases piedalās starptautiskajā akordeona spēles konkursā “Concord of Sounds 2021”, kura rezultāti būs zināmi vēlāk.


Līdz ar izlaidumiem un mācību gada noslēgumu mūzikas skolās notiek jauno audzēkņu uzņemšana. Dažā tas notiek aktīvāk, citā piesakās kūtrāk, jo šobrīd vēl ir liela neziņa par mācību procesu jaunajā mācību gadā.  

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju