Palūdzot saiti, var sekot līdzi domes sēdēm

Izlasot “Staburagā” rakstu par četru Aizkraukles novada apvienību pārvalžu vadītāju ievēlēšanas procesu, kādam mūsu lasītājam radās jautājums — vai pandēmijas apstākļos ir iespējams sekot līdzi domes un komiteju sēdēm tiešraidē? 

“Agrāk jebkurš, kurš vēlējās, varēja sekot līdzi Skrīveru novada domes sēdēm. Tās tika translētas tiešraidē “Youtube” kanālā. Kā ir tagad? Ja es vēlos būt lietas kursā par domes sēdēs nolemto vai par komitejās diskutēto, man ir tāda iespēja?” vaicāja lasītājs. 

Arvis Upīts, Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists, zina teikt, ka līdz šim neviens cilvēks no malas nav izrādījis interesi vai vēlmi sekot līdzi domes vai komiteju sēdēm, kas notiek attālināti — tiešsaistē. Domes sēdes tiek ierakstītas, un pēc laika audioieraksts publicēts pašvaldības mājaslapā, tāpat kā domes lēmumi. “Ja ir vēlme pieslēgties un tiešraidē sekot līdzi domes sēdes vai komitejas darbam, tāda iespēja ir. Vajag tikai sazināties ar domi, mēs izsūtīsim saiti. Netraucējot sēdes darba gaitu, ikviens, kas vēlas, var sekot līdzi tiešraidē,” stāsta sabiedrisko attiecību speciālists. Pieslēgties var arī komiteju sēdēm, kas, tāpat kā domes sēdes, ir atklātas. Komiteju sēžu ierak­stus mājaslapā nepublicē.

Pašvaldībai šobrīd nav tehnikas, lai nodrošinātu kvalitatīvu videotiešraidi. Notiek diskusijas par līdzekļu atvēlēšanu nākamā gada budžetā videotiešraižu aparatūras iegādei. Otrs variants būtu pirkt ārpakalpojumu, kā to darīja Skrīveru novada dome tiešraižu translāciju nodrošināšanai. Domes deputāti nākotnē cer nodrošināt tiešraides arī laikā, kad tikšanās būs atļautas klātienē, lai cilvēki no tālākiem novada reģioniem varētu sekot līdzi domes lēmumiem tiešraidē. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju