Pēc publikācijas. Jauna ģimenes ārsta nav joprojām

Kā jau “Staburags” iepriekš informēja, no šī gada septembra bez sava ģimenes ārsta palika Seces, Staburaga, Sērenes pagastu un Jaunjelgavas iedzīvotāji, kuri bija reģistrēti Gintas Kociņas praksē Secē. Viņus aicināja reģistrēties pie citiem mediķiem, bet lielākoties cilvēki ar to nav mierā un vērsās Veselības ministrijā un Nacionālajā veselības dienestā, aicinot palīdzēt rast iespēju nodrošināt ģimenes ārstu uz vietas. 

Piedāvā pierakstu pie citiem ārstiem

Nacionālā veselības dienesta atbildes vēstulē iedzīvotājiem teikts, ka tas izprot viņu satraukumu, bet ģimenes ārstu gaidīšanas rindā uz Aizkraukles novadu neviens jauns ģimenes ārsts nav reģistrēts, un arī neviens cits neatsaucās piedāvājumam. 

Tā kā neviena kandidāta nebija, Nacionālais veselības dienests vienojās ar Aizkraukles novada domi, ka Secē jāizveido feldšerpunkts, ģimenes ārste Vija Pelčere Sēlpilī pārņem pacientus no Seces un Staburaga pagastiem, Inta Ziediņa — no Jaunjelgavas. Tiem, kuri nav reģistrējušies nekur, ir pieejams dežūrārsts Aizkraukles slimnīcā. Tāpat pausta arī apņemšanās publicēt un uzturēt informāciju par vakanto ģimenes ārsta vietu. Tas gan izdarīts tikai oktobrī, lai arī jau vasaras sākumā bija zināms, ka daktere mainīs darbavietu, un jau no septembra viņa Secē vairs nestrādā. 

Nekas daudz vairāk nav teikts arī Nacionālā veselības dienesta atbildē “Staburagam” — bijušos Gintas Kociņas pacientus pārņem konkrēti norādītie ģimenes ārsti, Secē ir feldšerpunkts un dežūr­ārsts Aizkraukles slimnīcā, vienlaikus Aizkraukles novada pašvaldībai jālemj par jauno ģimenes ārstu piesaisti un jāuztur vakanta prakses vieta jaunam ģimenes ārstam. 

Ar feldšerpunktu nepietiek

Formāli viss ir pagaidām sakārtots, bet dzīvē tik vienkārši nav, jo ne visus gribētājus var piereģistrēt piedāvātie ģimenes ārsti, ar akūtām vajadzībām uz pieņemšanu jāgaida ilgi, un nereti prakses nav pat sazvanāmas (par to pārliecinājās arī “Staburags”, mēģinot sazināties ar Vijas Pelčeres praksi). Kāda kundze atzina, ka mērojusi ceļu uz Aizkraukli, kur, pēc viņas teiktā, pie vienas no praktizējošajām ģimenes ārstēm vēl varot pierakstīties arī secieši un staburadzieši, tomēr nesekmīgi. Cilvēku pieņemšanā bijis tik daudz, ka aizbraukusi mājās, neko nepanākot. 

Viens no risinājumiem būtu, ja kāds no konkrētajām apdzīvotajām vietām piesaistītajiem ģimenes ārstiem vai citur praktizējošs atvērtu praksi arī Secē vai Jaunjelgavā un pieņemtu pacientus kaut reizi nedēļā. Ar feldšerpunktu vien ir par maz, jo tā darbinieces iespējas ir ierobežotas. Kāpēc nav rasts šāds risinājums, Nacionālais veselības dienests neatbildēja, bet skaidroja, ka ārsta palīga (feldšera) kompetencē ir  noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi izrakstīt medicīniskos preparātus, sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā situācijā pirmsslimnīcas posmā un stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās. Lai veiktu ārstniecisko darbību, ārsta palīgam (feldšerim) ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī profesionālās darbības juridiskie pamati. Feldšerpunkta feldšerim jāsadarbojas ar ģimenes ārstu, kura pamatdarbības teritorijā tas ir. 

Bijušie Gintas Kociņas pacienti šobrīd ir dažādās situācijās. Vieni jau reģistrējušies pie citiem ģimenes ārstiem, daļai tas nav izdevies, jo izvēlētajiem mediķiem jau ir liels skaits pacientu. Vēl kāds turpina sadarbību ar ģimenes ārsti Gintu Kociņu, lai arī viņas prakse tagad ir Talsos, bet daļa nogaida, cerot, ka izdosies tomēr piesaistīt ārstu uz vietas. Vēl viena iespēja ir dežūrārsts Aizkraukles slimnīcā. Iestādes vadītāja Dzintra Krišjāne skaidro — tā ir daktere Benita Brinkmane, kura kā dežūrārste pieņem vienīgi dakteres Kociņas bijušos pacientus. Viņa gan neveic pilnu ģimenes ārsta pakalpojumu apjomu, bet pēc palīdzības var vērsties, ja radusies kāda akūta veselības problēma. Ārste sniegs konsultāciju, nosūtīs pie speciālista un noformēs darba nespējas lapu, kā arī izskaidros, kā turpmāk rīkoties. 

Turpina meklēt arī paši

Visas iesaistītās puses apliecina, ka laukos ārstus piesaistīt grūti, lai arī pašvaldības sola dažādu atbalstu — dzīvesvietu, izremontētu praksi, lielākas pilsētas nav tālu, arī izglītības un citas iespējas pieejamas uz vietas. Iespējams, jaunie ārsti nesaskata perspektīvu reģionā. 

— Visu laiku tiek uzsvērts, ka uz dziļiem laukiem jau neviens nenāks. Kādi te dziļi lauki! Viss ir uz vietas, pilsēta pa asfaltētu ceļu ar roku aizsniedzama. Pagastā ir 967 iedzīvotāji, skolā mācās apmēram 80 skolēnu, bērnudārzā — ap 40 audzēkņu. Vai tiešām mēs neesam pelnījuši savu ģimenes ārstu? Protams, ir labi, ka darbojas feldšerpunkts, bet feldšera pilnvaras ir ierobežotas, ja nav ārsta, — teica kāda seciete, kura kopā ar citiem un pašvaldību cīnās, lai atrastu mediķi. 

To dara arī jaunjelgavieši, jo ar esošajiem ārstiem ir par maz, lai apkalpotu visus pacientus. Aizkraukles novada domes deputāte un jaunjelgaviete Evija Vectirāne stāsta, ka arī paši mēģinot rast risinājumu, bet pagaidām pozitīva rezultāta nav. Viens no variantiem ir ģimenes ārste, kura no 1. janvāra paredzējusi sākt darbu Birzgales pagastā un varētu paņemt arī daļu Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotāju. Pagaidām gan tās ir tikai sarunas ar Nacionālo veselības dienestu, kam daktere nav vēl devusi atbildi par tālākajiem nākotnes plāniem.— Cita risinājuma šobrīd nav, un arī daļa jaunjelgavieši nogaida. Abas Jaunjelgavas ārstes jau tā ir ļoti noslogotas, un arī citur nav tik vienkārši piereģistrēties. Jārēķinās ar to, kā varēs nokļūt pie ģimenes ārsta, un pagaidām atspaids ir dežūrārsts Aizkrauklē. Tomēr mēs ceram uz labāko rezultātu, esam sākuši remontēt ārsta prakses telpas pilsētā, kas ir pašvaldības ēkā. Tās būs sakārtotas atbilstoši visām prasībām, ir arī cits atbalsts, ko varam piedāvāt ārstam, kurš nāktu strādāt. Pašvaldība domā par stipendiju jauniem speciālistiem, kuri pēc diploma saņemšanas varētu te strādāt. Tie gan ir tādi ilgtermiņa risinājumi, bet ātrāka nav. Tādas pašas problēmas ir arī citiem, piemēram, Valkai, ar kuras pārstāvjiem kopā uzrunājām medicīnas studentus, bet bez rezultātiem, — teica Evija Vectirāne. 

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju