Pļaviņu HES lejasbjefā veiks mērījumus

Lai nodrošinātu hidrotehnisko būvju uzturēšanu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, AS "Latvenergo" 25. un 26. septembrī veiks Pļaviņu HES lejasbjefa, hidrotehnisko būvju apsekošanu un nepieciešamo mērījumu veikšanu — informē Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre. 

Šo darbu sagatavošanās procesam un nodrošināšanai Ķeguma HES ūdenskrātuvē no 24. septembra pakāpeniski pazeminās ūdenslīmeni līdz atzīmei 30.55 metri Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Līmeņa pazeminājuma laikā Pļaviņu HES lejasbjefā veiks hidrotehnisko būvju mainīgās un zemūdens zonas apsekošanu un ģeodēziskos mērījumus. Ķeguma HES ūdenskrātuvē normālais ūdenslīmenis tiks atjaunots 27. septembrī. Ūdens līmenis ūdenskrātuvēs tiks uzturēts pieļaujamajās robežās atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai. 

AS "Latvenergo" ir atbildīga par drošu Daugavas hidroelektrostaciju ekspluatāciju un hidrotehnisko būvju drošumu.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju