Pļaviņu novada pašvaldība turpinās uzturēt kārtībā sabiedrisko tualeti dzelzceļa stacijā

Pļaviņu novada dome nolēma slēgt jaunu patapinājuma līgumu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par sabiedriskās tualetes telpām, paredzot, ka pašvaldība nodrošinās to regulāru uzkopšanu.
Sabiedriskā tualete ir pie Pļaviņu dzelzceļa stacijas un ir “Latvijas dzelzceļa” īpašumā. To izmanto ne tikai vilcienu, bet arī arī autobusu pasažieri, kā arī nepieciešama iedzīvotājiem, tāpēc iepriekš uzņēmumam panākta vienošanās ar pašvaldību, ka tā iesaistīties telpu uzkopšanā. Līdzšinējais patapinājuma līgums bija noslēgts uz pieciem gadiem un beigsies šī gada aprīlī, bet jaunais būs uz diviem gadiem.

Novadu ziņas

Uz staburags.lv pilno versiju